Όταν η Ελλάδα είχε..Tablet… H Apple δεν είχε ΑΦΜ!

1522066 765

Το 1ο tabletτης ιστορίας ήταν σίγουρα το Καρέλια κασετίνα.

‘Εγραφες πάνω από τηλέφωνα και διευθύνσεις μέχρι και σχεδιάγραμμα οικοδομής!

.