Ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τρικάλων

Oρκωμοσία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00,στο χώρο υποδοχής του Τμήματός μας.