Oρκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τρικάλων

Oρκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τρικάλων (αποφοίτων των πρώην Τμημάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων και Πολιτικών Δομικών Έργων), της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του ΤΕΙ Θεσσαλίας.