Ορισμός της ΔΔΕ Τρικάλων ως έδρα της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ 2017

« Ορισμός της ΔΔΕ Τρικάλων ως έδρα της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας  των Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ 2017»

Η Δ/ντρια Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων ανακοινώνει  με ιδιαίτερη  ικανοποίηση ότι  φέτος η Δ.Δ.Ε. Τρικάλων  έχει οριστεί ως έδρα της Επιτροπής  Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, έτους 2017. Η Δ.Δ.Ε. Τρικάλων σε συνεργασία με την Περ/κή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας θα προετοιμάσει την συγκρότηση των  επιτροπών κατά τα νομίμως προβλεπόμενα.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν και στην Κολύμβηση, θα πρέπει  και στα τρία (3) αγωνίσματα να προσέλθουν για δοκιμασία στην επιτροπή της Λάρισας, διότι στην πόλη των Τρικάλων δεν υπάρχει Κολυμβητήριο των 50μ.

Θεωρούμε πολύ σημαντική την επιλογή της πόλης μας ως έδρα εξέτασης των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ, διότι τα Τρίκαλα έχουν μεγάλη ιστορία διακρίσεων στον Κλασικό Αθλητισμό και επιπλέον με την ανωτέρω απόφαση θα δοθεί η δυνατότητα στους υποψήφιους της περιοχής μας  να λάβουν μέρος στην Υγειονομική Εξέταση και Πρακτικές δοκιμασίες χωρίς μετακινήσεις και κούραση που αυτές επισωρρεύουν. Για το λόγο αυτό η ΔΔΕ Τρικάλων ευχαριστεί τον Υπουργό Παιδείας και την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Θα ακολουθήσει αναλυτικό Δελτίο Τύπου με όλες τις  πληροφορίες σχετικά με την εξέταση των υποψηφίων, οι οποίοι  θα μπορέσουν να ενημερωθούν μέσω των σχολικών μονάδων του νομού, την Ιστοσελίδα  της ΔΔΕ Τρικάλων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.