Οργιο φοροδιαφυγής. 162 Θεσσαλοί φορολογούμενοι με πλαστές αποδείξεις προς Ιερούς Ναούς

euro ton 1000

Κρυμμένα εισοδήματα σε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες αποκάλυψε η διασταύρωση των τραπεζικών λογαριασμών και των τραπεζικών καταθέσεων ενώ δεκάδες είναι και οι υποθέσεις φοροδιαφυγής με πλαστά τιμολόγια.

Το ΣΔΟΕ κατά το μήνα Απρίλιο 2015 ολοκλήρωσε σημαντικούς ελέγχους σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, από τους οποίους επελέγησαν και αναφέρονται οι παρακάτω χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

1) Τρείς (3) αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 662.115,00 €.

2) Εκατόν εξήντα δύο (162) φορολογούμενοι συμπεριέλαβαν στις φορολογικές τους δηλώσεις εικονικές – πλαστές αποδείξεις είσπραξης ποσών δωρεών προς Ιερούς Ναούς, προκειμένου να τύχουν μείωσης της φορολογίας. Το συνολικό ύψος των πλαστών-εικονικών αποδείξεων ανέρχεται στο ποσό των 610.650,00 €.

.