ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πληρωμή πριν τα Χριστούγεννα

Νωρίτερα αναμένεται να γίνει η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εξισωτική. Η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης έρχεται πριν τα Χριστούγεννα.

Ανακοινώσεις για πληρωµή της εξισωτικής, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 15 ∆εκεµβρίου έκανε ο γενικός γραµµατέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών του υπουργείου ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης την τρίτη µέρα του ∆ιεθνούς Συνεδρίου Κλιµατικής Αλλαγής: «Το µέλλον του αγροδιατροφικού τοµέα» που διοργάνωσε ο µη Κερδοσκοπικός Οργανισµός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά». Πρόκειται για ένα ποσό της τάξης των 250 εκατ. ευρώ, που συνήθως πληρώνεται µια ή δύο µέρες µετά την εξόφληση της ενιαίας πριν τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με το agronews.gr.