Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση εισόδου της Κόρης

Με την παρούσα εργολαβία εκτελέστηκαν εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του δρόμου πρόσβασης προς τον οικισμό Κόρης του Δ. Τρικκαίων. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, σήμανσης, οδοστρωσίας και ασφαλτικών. Η κατασκευή του έργου αφορούσε το υπάρχων τμήμα ανάμεσα στους υπάρχοντες ασφαλτοτάπητες. Με την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ολοκληρώθηκε η οδός πρόσβασης προς τον οικισμό Κόρης του Δ. Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων/νος Αγοραστός και ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης συνεχίζουν τις εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου με εντατικούς ρυθμούς προσπαθώντας να ικανοποιούν τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, φροντίζοντας για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων.