Ολοκληρώνονται οι εργασίες επισκευής στον υδατόπυργο των Μεγάλων Καλυβίων

deyat kalyvia 2

Ολοκληρώνονται οι εργασίες επισκευής στον υδατόπυργο των Μεγάλων Καλυβίων ο οποίος παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές και δεν είχε συντηρηθεί για πολλά χρόνια.

Μετά την στεγανοποίηση του εσωτερικού της δεξαμενής με υλικά προδιαγραφών πόσιμου νερού και την αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων που συνδέουν τον υδατόπυργο με τις γεωτρήσεις και το δίκτυο διανομής, άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στις εξωτερικές επιφάνειες.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την στεγανοποίηση της οροφής, την αποξήλωση των σαθρών, την συντήρηση των φθορών του οπλισμού, τα επιχρίσματα και ολοκληρώνονται με την βαφή των επιφανειών με ειδικά ακρυλικά χρώματα μεγάλης αντοχής.

Το έργο επισκέφτηκαν ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κ. Σωτήρης Σακκάς, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΤ. κ. Δημήτρης Βασταρούχας και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων κ. Χρήστος Σκούφας και διαπίστωσαν την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.

333222111 62

.