Όλα στο φως -Στο διαδίκτυο η εκτέλεση προϋπολογισμών των ΟΤΑ

dimarxeio trikalon

Στο διαδίκτυο και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο πρέπει να εμφανίζεται στο εξής η εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, καθώς ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τα «ανοιχτά δεδομένα».

Ειδικότερα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν

– Η εκτέλεση των προϋπολογισμών των Υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, πρέπει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα τους κατά κανόνα σε πραγματικό χρόνο και να παρέχει αναλυτικές καταστάσεις και για το σκέλος των εσόδων και για το σκέλος των εξόδων ανά κωδικό αριθμό εσόδου ή εξόδου.

Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης μπορεί να αξιολογεί και να έχει πλήρη γνώση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα.

.