Οι μαθητές του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων ευαισθητοποιούνται και αποκτούν γνώσεις σε θέματα περιβάλλοντος

Η συμμετοχή σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ώστε μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο μάθησης, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες. Ειδικά, η περιβαλλοντική εκπαίδευση συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα, προκειμένου ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες να συμβάλλουν με τη στάση τους σε ένα καλύτερο μέλλον.

Φέτος, επηρεασμένοι από όλα όσα ακούμε για την κλιματική αλλαγή και την οικολογική κρίση, οι μαθητές είχαν την έμπνευση να ονομάσουμε την περιβαλλοντική εργασία μας «Κο(υ)ρε(α)σμένο Πλανήτη». Ο πλανήτης, όπως γνωρίζουμε έχει κουραστεί και κορεστεί. Υπάρχουν έντονα προβλήματα όπως: Η διαχείριση των απορριμμάτων και των λυμάτων, η έλλειψη πόρων, η έλλειψη οικοδομήσιμων και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, η συγκέντρωση ρύπων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και πολλά άλλα. Όλοι επίσης, γνωρίζουμε το δικαίωμά μας στο καθαρό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα ξεχνάμε την υποχρέωση που έχουμε να το διατηρήσουμε καθαρό. Γι’ αυτό ήρθε η ώρα να αλλάξουμε συμπεριφορές και νοοτροπίες.

Με την ομάδα μας επισκεφτήκαμε τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, το Δημαρχείο της πόλης μας (τον τομέα καθαριότητας), καθώς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (το τμήμα Γεωπονίας). Μέσα από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους ειδικούς και τις απαντήσεις που πήραμε από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, αντιληφθήκαμε πώς τα λάθη μας στη διαδικασία της ανακύκλωσης, επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Επίσης από την έρευνά μας, προέκυψε, πώς ενώ γνώσεις έχουμε, δεν αφιερώνουμε λίγο από τον χρόνο μας για να γίνουν τα πράγματα με τον σωστό τρόπο ή ίσως θεωρούμε πώς η δική μας συμπεριφορά δεν έχει συνέπειες στο σύνολο (τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, όπως και ολόκληρη η εργασία μας). Η ομάδα μας προτείνει τη μαζικότερη συμμετοχή στη διαδικασία της σωστής ανακύκλωσης, προγράμματα κομποστοποίησης σε περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα, συνεργασία σχολείων και μαθητικών κοινοτήτων σε περιβαλλοντικά ζητήματα με στοχευμένες δράσεις, όπως η εξάλειψη των πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης από τα σχολεία, η καθιέρωση τακτικού καθαρισμού των εξωτερικών χώρων, η δημιουργία εθελοντικών ομάδων για την επίβλεψη της καθαριότητας σε δημόσιους χώρους κ.α.

Μέσα από το πρόγραμμά μας, συνειδητοποιήσαμε, πώς η κυκλική οικονομία είναι το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που θα μας βοηθήσει να παρατείνουμε τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων και της ενέργειας. Τέλος, οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για τον πλανήτη του 2030, η επιστήμη και η τεχνολογία, μας ανέπτυξαν την αισιοδοξία και την ελπίδα, πώς με τις κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις ο πλανήτης μας θα συνεχίσει να αντέχει.Ευχαριστούμε θερμά το Ράδιο Ζυγός για την ευκαιρία που έδωσε στα παιδιά μας να ακουστεί η φωνή τους, την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.

Βασιλική Μιχαήλ

Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας

του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων