ΟΕΕ προς ΕΦΚΑ: Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των διπλών χρεώσεων εισφορών σε επιχειρηματίες και λογιστές

 Επιστολή, με την οποία καταθέτει 21 προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του ΕΦΚΑ και του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και έκκληση να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν επιχειρηματίες και λογιστές-φοροτεχνικοί. Συγκεκριμένα, μετά από ελέγχους του κεντρικού συστήματος του ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκαν στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων ποσά, τα οποία έχουν εξοφληθεί στο παρελθόν και εμφανίζονται ξανά ως οφειλές στους ατομικούς λογαριασμούς. H μη δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας έχει ως αποτέλεσμα επιχειρηματίες να μην μπορούν να εισπράξουν ποσά που δικαιούνται από το Δημόσιο, να μην μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα επιδότησης προσωπικού κ.λ.π..

Μεταξύ άλλων, προτείνονται ακόμα τα εξής:

 

Για τον ΕΦΚΑ

Απλούστευση της διαδικασίας εκκαθάρισης οφειλών για την άμεση έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας.

Διασύνδεση και επικαιροποίηση όλων των οφειλών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) με αυτόματη άντληση στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας και με άλλους φορείς.

Εμπρόθεσμη εμφάνιση των μηνιαίων οφειλών των αυτοαπασχολούμενων και όχι κατά την ημερομηνία λήξης της υποχρέωσης, ώστε οι καθυστερήσεις να μην καταλήγουν στο ΚΕΑΟ και να εκκαθαρίζονται καθυστερημένα.

Τακτοποίηση και εμφάνιση της πραγματικής εικόνας των χρεοπιστώσεων -υποχρεώσεων και καταβολών των εργοδοτών, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης.

Άμεση διευθέτηση των περιπτώσεων παράλληλης ασφάλισης μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μέσω της υποβολής μηνιαίας ΑΠΔ με χρήση ιδιαίτερου κωδικού.

Δυνατότητα πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών και Μισθωτών μέσω καρτών πληρωμής με άμεση εκκαθάριση των ποσών, ώστε να παρέχεται η άμεση έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Άμεση έκδοση απόφασης ΕΦΚΑ για τις αιτήσεις ασθένειας εργαζομένων, ώστε να μην προκύπτει δυσχέρεια στην εκκαθάριση μισθοδοσίας.

Ένταξη περισσότερων υποχρεώσεων εργοδοτών σε ψηφιακές διαδικασίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως:

  • υποβολή δελτίου μεταβολής ασφάλισης μισθωτών, μεταβολή στα στοιχεία εργοδότη
  • μεταφορά έδρας
  • υποβολή αδειών άνευ αποδοχών κ.ά.
  • αλλαγή διαχειριστή σε υφιστάμενη εταιρεία.

Παράταση υποβολής ΑΠΔ μηνός Ιανουαρίου 2022 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2022 λόγω προβλημάτων, που εντοπίσθηκαν κατά τη διαδικασία της υποβολής και ελέγχου των αρχείων σε συνάρτηση με τη λειτουργία του νέου επικουρικού ταμείου ΤΕΚΑ. Οι τυχόν διορθώσεις λαθών να μην απαιτούν την φυσική παρουσία των λογιστών – φοροτεχνικών στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Για το ΕΡΓΑΝΗ

Άμεση αναβάθμιση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος, ώστε να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητά του με τις λοιπές πλατφόρμες που αφορούν στα ζητούμενα στοιχεία, όπως το Taxisnet, το ΣΕΠΕΝΕΤ και ο ΟΑΕΔ.

Ο επανασχεδιασμός ή η κατάργηση δηλωτικών υποχρεώσεων που δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα, όπως:

α) η κατάργηση της υποχρέωσης ΥΔ εργοδοτών για ανεμβολίαστους εργαζόμενους και η κατάργηση των προστίμων που απορρέουν από αυτή, ενώ τα ζητούμενα στοιχεία υπάρχουν σε άλλες εφαρμογές, π.χ. ΗΔΙΚΑ.

β) η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής του ετήσιου πίνακα Ε4 με διατήρησή της μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες δεν παρέχεται επαρκής πληροφόρηση. Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του πίνακα, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις του νόμιμου ωραρίου με τις νέες διατάξεις για την κατανομή του που θεσπίστηκαν με τον νέο Ν. 4808/2021.

Η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών υποβολών όλων των περιπτώσεων αποτύπωσης δήλωσης αδειών, περιλαμβανομένης εκείνης της άδειας άνευ αποδοχών με ανάρτησή στο ΠΣ και ταυτόχρονη γνωστοποίησηδιαλειτουργικά στον e-ΕΦΚΑ, όπως απαιτείται από τον Ν. 4808/2021.

Παροχή δυνατότητας εκπρόθεσμης υποβολής στο ΠΣ για οποιαδήποτε δηλωτική υποχρέωση με παράλληλη ευχέρεια τροποποίησης αρχικής υποβολής για διόρθωση στοιχείων, όπως επιτάσσει η σχετική διάταξη του άρ. 75, Ν. 4808/2021, για την εφαρμογή της οποίας αναμένονται οδηγίες.

Ενοποίηση όλων των κωδικών σε έναν και μοναδικό για την Επιθεώρηση Εργασίας, τον ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ, κατά τα πρότυπα του μοναδικού ΑΦΜ.