Ο.Β. Τρικάλων του ΜέΡΑ 25: Ανεμογεννήτριες στις βουνοκορφές και βιοαέριο μέσα στα χωριά μας. Αυτή την πολιτική προωθεί η κυβέρνηση

Το ΜέΡΑ 25 θεωρεί ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή η ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, στα πλαίσια της προσπάθειας ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής αλλά και ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Αυτή η ενίσχυση όμως δεν θα πρέπει να υλοποιείται στα πλαίσια της λογικής στην οποία εντάσσεται η καπιταλιστική «πράσινη ανάπτυξη», αλλά να συνδέεται με μια διαφορετική αντίληψη που αντιλαμβάνεται την ενέργεια και την παραγωγή της ως δημόσιο, κοινωνικό αγαθό.

Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, δεν είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη των τεχνολογιών βιομάζας και βιοαερίου, θεωρώντας ότι για να προωθήσουμε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα έως το 2040, θα πρέπει η παραγωγή της ενέργειας να συνδυαστεί με την εξοικονόμησή της για να προκύψουν βέλτιστες πρακτικές μέσα από την επέκταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με ισορροπία οικονομίας κλίμακας και περιβαλλοντικής προστασίας στη γεωμορφολογία, τα φυσικά οικοσυστήματα και το φυσικό τους κάλλος, τη συνδυαστική αξιοποίηση των τοπικού γεωθερμικού, ηλιακού, υδάτινου και αιολικού δυναμικού για παραγωγή ενέργειας και την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο που προέρχεται από οργανικά απόβλητα.

Η διεθνής εμπειρία των μονάδων της τελευταίας κατηγορίας αποδεικνύει πως όπου η αλλαγή χρήσεων γης και η χωροθέτηση τέτοιων μονάδων πραγματοποιήθηκε χωρίς επαρκή σχεδιασμό δημιούργησε πολύ σοβαρά προβλήματα που έθεσαν σε κίνδυνο το περιβάλλον , τη δημόσια υγεία ακόμα και την διατροφική επάρκεια των τοπικών κοινωνιών.

Η διαδικασία λοιπόν χωροθέτησης τέτοιων μονάδων στο ενεργειακό σύστημα της χώρας πρέπει να εντάσσεται σε έναν ολοκληρωμένο δημόσιο ενεργειακό σχεδιασμό που θα προκύψει από επιστημονικά δεδομένα και θα προασπίζει το δημόσιο συμφέρον λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς και τη βούληση των τοπικών κοινωνιών.

Είναι απόλυτα δικαιολογημένες οι τελευταίες κινητοποιήσεις των κατοίκων του Κεφαλόβρυσου σχετικά με την λειτουργεία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου, λίγα μόλις δεκάδες μέτρα από τα τελευταία σπίτια του χωριού και ενώ εδώ και δέκα χρόνια υπό την πίεση της αντίδρασης των κατοίκων, τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων, όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας είχαν απορρίψει την αίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εν λόγω μονάδας, οι αρνητικές όμως αυτές γνωμοδοτήσεις τους παρακάμφθηκαν και η εν λόγω επιχείρηση τελικά αδειοδοτήθηκε μέσω αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της ηγεσίας του Υπουργείου Ενέργειας.

Με την έναρξη λειτουργείας της εν λόγω μονάδας άρχισαν να παρουσιάζονται και τα πρώτα έντονα ζητήματα τόσο δυσοσμίας, και δυσφορίας, καθώς η χωροθέτηση της μονάδας, μόλις 200 μέτρα από την κατοικημένη περιοχή, καθιστά την όχληση από τη λειτουργία της δυσανάλογα αφόρητη για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, όσο και αλλοίωσης του φυσικού τοπίου, αφού η εγκατάσταση της έγινε δίπλα στο δανειοθάλαμο στη θέση «Μπάτζιο» της παλαιάς κοίτης του Πηνειού, δίπλα δηλαδή σε μία χοάνη εκατοντάδων στρεμμάτων, η οποία και προφανώς στα πλαίσια της κερδοφορίας της συγκεκριμένης επιχείρησης, θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος εναπόθεσης των λυμάτων κατεργασίας της πρώτης ύλης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον υδροφόρο ορίζοντα της λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού.

Συνεπώς είναι πέρα για πέρα δίκαιος ο ξεσηκωμός των κατοίκων τόσο του Κεφαλόβρυσου, αλλά και των τοπικών κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής, ξεσηκωμός που ξεκίνησε από το 2012 αλλά εντείνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, αφού οι δυσμενείς συνέπειες από την λειτουργεία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου άρχισαν πλέον να καθίστανται αισθητές.

Είναι απόλυτα φυσικό για εκείνους που τους ενδιαφέρουν μόνο η κερδοφορία, αλλά και για τους εντολοδόχους τους στην «Μητσοτάκης Α.Ε.», η χωροθέτηση αιολικών πάρκων στις βουνοκορφές του Ασπροποτάμου και των Αγράφων και μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με βιοαέριο, ακόμα και μέσα αλλά και δίπλα στα χωριά μας και στα ποτάμια μας, να παρουσιάζονται ως μία τεράστια ευκαιρία για κερδοσκοπία και εξυπηρέτηση ρουσφετολογικών σκοπιμοτήτων.

Είναι όμως απόλυτα φυσικό και για εμάς στο ΜέΡΑ 25 ότι αυτά τα ζητήματα αποτελούν εγκλήματα πρώτου βαθμού ενάντια στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τη ζωή των κατοίκων, ώστε ο αγώνας τους, στον οποίο δηλώνουμε την αμέριστη μας συμπαράσταση, να αποτελεί το μόνο όπλο μέχρι την τελική δικαίωση.

Ο.Β. Τρικάλων του ΜέΡΑ 25