Ο Σωτήρης Παπαχρήστος στην Δημοτική Ενότητα Χασίων

Περιοδειών συνέχεια για τον Σωτήρη Παπαχρήστο και τους “Ανοιχτούς Ορίζοντες”. Αυτό το Σάββατο 23
Σεπτέμβρη, επισκέφθηκε την Δημοτική Ενότητα Χασίων.
Ξεκινώντας από την Μύκανη, συνέχισε στον Ξηρόκαμπο, στην Οξύνεια και στο Κακοπλεύρι όπου έτυχε
θερμής υποδοχής από τον Πρόεδρο Γιώργο Τσικέλη. Δεν παρέλειψε να επισκεφτεί τον Δημοτικό και όμως
ανεκμετάλλευτο Ξενώνα.
Συνέχισε στις Σταγιάδες, όπου οι δημότες είχαν έντονα ερωτήματα για τα χρόνια προβλήματα του τόπου
τους και την αδιαφορία των προηγούμενων δημοτικών αρχών.
Η περιοδεία του Σαββάτου είχε ως τέλος διαδρομής την Αγναντιά. Μεγάλος αριθμός κατοίκων αδημονούσε
να μιλήσει με τον Σωτήρη Παπαχρήστο και τους υποψηφίους του σχετικά με το πλήρες πρόγραμμα του
συνδυασμού.
Η Δημοτική Ενότητα Χασίων, παραμένει από τις πλέον παραμελημένες και σε συνδυασμό με την συνεχή
μείωση πληθυσμού, απαιτεί άμεσα μέτρα για την επιβίωση της κυρίως και αμέσως μετά για την ανάδειξη
του πολιτισμικού της πλούτου.
Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος σχετικά με τις υποδομές, την συντήρηση, ανάδειξη και την
τουριστική εκμετάλλευση των πολιτιστικών μνημείων, σχεδόν μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των δημοτών.