Ο Μιχάλης Λάππας συγκαλεί την πρώτη συνάντηση των εθελοντών Τρικάλων

Ο Μιχάλης Λάππας συγκαλεί την πρώτη συνάντηση των εθελοντών Τρικάλων την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 στην αίθουσα Μάρκελλου