Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πύλης πανέτοιμος για την νέα κυνηγετική περίοδο

Cool-Hunt

Οι κυνηγοί της Πύλης και της ευρύτερης περιοχής μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης, είναι στις επάλξεις πανέτοιμοι να βγουν ξανά στην κυνηγετική δράση.

Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης εύχεται σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, καλή κυνηγετική χρονιά που αρχίζει ομαλά, στις 20 Αυγούστου 2015 και τελειώνει στις 29 Φεβρουαρίου2016, χωρίς αλλαγές στην ρυθμιστική.

Οι τιμές των αδειών κυμαίνονται στα περυσινά επίπεδα.

Τοπική.. 113 ευρώ.

Περιφερειακή..133 ευρώ.

Γενική..163 ευρώ.

Θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλα τα μέλη να έχουν καλά κυνήγια και ζεστές κάννες, με μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια φορώντας πάντα το κυνηγετικό γιλέκο.

Με σεβασμό στον συνάδελφο κυνηγό και το θήραμα.

Επίσης να εφαρμόζουν σωστά του κανόνες του κυνηγιού, ώστε να χαίρονται το κυνήγι και να γυρίζουν πίσω υγιείς και αρτιμελείς.

Γενικές ρυθμίσεις..

Όπως προβλέπεται το διάστημα αυτό απαγορεύεται το κυνήγι από μόνιμο καταφύγια άγριας ζωής, στα εκτροφεία θηραμάτων, στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας, στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων μέτρων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής, σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές, σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το αριθ.414985/29.11.85(ΦΕΚ.757/Β/18) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑΗΠ,8353/276/Ε103 ΦΕΚ 4158 23/2/2012 και ισχύει.

Επίσης σε περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

Στους Αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια, του Υπουργείου Πολιτισμού ενώ απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από εξωτερικό. Εφ’ όσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτηση τους. Επιτρέπεται- κατ΄ εξαίρεση για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήμνο, όπου ο υπερπληθυσμός του είδους έχει διαταράξει το οικοσύστημα και έχει δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Αρχής.

Με εκτίμηση το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης

.