Ο Κων/νος Παναγιώτου νέος Πρόεδρος στο σωματείο αρτοποιών Τρικάλων

Το Σωματείο Αρτοποιών Ν. Τρικάλων γνωστοποιεί ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 08.06.2022 κοινοποιήθηκε η εγγραφή παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. και προέδρου κ. Κόγια Λάμπρου, η οποία είχε υποβληθεί στο Δ.Σ. στις 07.06.2022. Με βάση αυτά και όπως προβλέπει το καταστατικό, η θέση του παραιτηθέντος στο διοικητικό συμβούλιο καλύπτεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κ. Καραλάτσιο Αναστάσιο.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ. με βάση τα οριζόμενα από το καταστατικό προχώρησε σε διαδικασία συγκρότησης μέσω ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας η νέας σύσταση του Δ.Σ. είναι η εξής:

1. Πρόεδρος: Παναγιώτου Κωνσταντίνος

2. Γεν. Γραμματέας: Χύμα Μαρία

3. Ταμίας: Τσιαούσης Ηλίας

4. Αντιπρόεδρος: Πολίτης Αντώνιος

5. Μέλος: Αναγνωστόπουλος Νικόλαος

6. Μέλος: Ευθύμιου Νικόλαος

7. Μέλος: Καραλάτσιος Αναστάσιος