Ο Κ. Λιάκας εκλέχθηκε στη διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών

11754247 9932

O Κωνσταντίνος Λιάκας ο οποίος διατηρεί σχολή οδηγών στην οδό Στουρνάρα 20 στα Τρίκαλα εκλέχθηκε στην νέα διοίκηση της πανελλήνιας ομοσπονδίας εκπαιδευτών οδηγών

Στη θέση του αναπληρωτή ταμία εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Λιάκας στις πρόσφατες αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών (Π.Ο.Ε.Ο.).

11694970 100