Ο ίδιος ο Μανιτάκης τους βγάζει όλους σε διαθεσιμότητα

maniat

 

 

Δημοσιεύτηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ( ΦΕΚ  237Α/5.12.2012) για τη διαθεσιμότητα όλων των υπαλλήλων διοικητικού λογιστικού  κλάδου, ΔΕ, με συμβάσεις αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νομοθετική πράξη (άρθρο 18), «η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου για μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόμο, γίνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο».

¨Έτσι  από σήμερα περικόπτεται κατά 25% η μισθοδοσία όλων των  υπαλλήλων αυτών, ακόμη και αν βρίσκονται μέσα στις εξαιρέσεις της προηγούμενης πράξης.

 

 

Δείτε ΕΔΩ την νομοθετική πράξη.

 

 

.