Ο ΑΣ Δαναοί τίμησε τον Άγιο Νέστορα

Την εορτή του Αγίου Νέστορα προστάτη των αθλητών και των προπονητών, τίμησαν σήμερα 27 Οκτωβρίου οι Δαναοί με αρτοκλασία στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου των Καρυών.

Ο Άγιος Νέστορας, ήταν Μάρτυρας της Χριστιανοσύνης από τη Θεσσαλονίκη. Έζησε κατά τους χρόνους του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μαξιμιανού (286-304) και ήταν φίλος του μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου. Η μνήμη του τιμάται στις 27 Οκτωβρίου.

Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα)Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἀθλητὴς εὐσεβείας ἀκαταγώνιστος, ὡς κοινωνὸς καὶ συνήθης τοῦ Δημητρίου ὀφθεῖς, ἠγωνίσω ἀνδρικῶς Νέστωρ μακάριε, τὴ θεϊκὴ γὰρ ἀρωγή, τὸν Λυαῖον καθελῶν, ὡς ἄμωμον ἱερεῖον, σφαγιασθεὶς προσηνέχθης, τῷ Ἀθλοθέτῃ καὶ Θεῶ ἠμῶν.