Νέος διευθυντής αστυνομίας Κοζάνης ο τρικαλινός Θεόδωρος Κεραμάς

Από την 25-02-2019, ύστερα από τις τακτικές ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή Αστυνομίας Κοζάνης, ο Αστυνομικός Διευθυντής

κ. ΚΕΡΑΜΑΣ Θεόδωρος του Αθανασίου.

•    Γεννήθηκε το 1963 στην Καλαμπάκα – Τρικάλων.

•    Κατατάχθηκε στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. το έτος 1987, ενώ αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 1995.

•    Υπηρέτησε σε μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες των Αθηνών και της Δυτικής Μακεδονίας.

  • Από τον Ιανουάριο του 2017 έως το Φεβρουάριο του 2019διετέλεσε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών.

•    Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας.

•    Έχει λάβει μέρος με επιτυχία σε πλείστα σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

•    Έχει διδάξει μεταξύ άλλων:

–   στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών,

–   στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης και

–   στη Σχολή Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνομικών Πτολεμαΐδας.

•    Του απονεμήθηκαν για την υπηρεσιακή του απόδοση πολλές ηθικές αμοιβές, παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.

•    Είναι έγγαμος και έχει δυο γιούς που υπηρετούν στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.