Νέο προεδρείο στην Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Ν. Τρικάλων

Κατά τη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Τρικάλων του ΤΕΕ στις 31/03/2022 στα γραφεία του ΤΕΕ στα Τρίκαλα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο προεδρείο στο οποίο εξελέγησαν οι παρακάτω:

Πρόεδρος:   Μπαταβάνης Απόστολος (Πολιτικός Μηχανικός)

Αντιπρόεδρος:  Μούρκας Δημήτριος (Αρχιτέκτων Μηχανικός)

Γραμματέας:  Χατζούλη Ευθυμία  (Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός)

Μέλος:  Στράτος Βασίλειος (Πολιτικός Μηχανικός)

Μέλος:  Ζαφείρης Ευάγγελος (Πολιτικός Μηχανικός)

Τις αρχαιρεσίες ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής με σκοπό την κατάρτιση ενός στρατηγικού πλάνου ενεργειών και δράσεων που θα τεθούν σε εφαρμογή το προσεχές χρονικό διάστημα.