Νέο πλήγμα στον Αχελώο από έργο της ΤΕΡΝΑ

Την ώρα που η κυβέρνηση προωθεί τα έργα στη Μεσοχώρα και στον άνω ρου του Αχελώου,

μια άλλη τεράστια επέμβαση δρομολογείται στον Αχελώο, στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας,

κοντά στη λίμνη Καστρακίου. Πρόκειται για το διπλό αντλησοταμιευτικό έργο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ,

στις θέσεις «Άγιος Γεώργιος» και «Πύργος», με συνολική ισχύ 680 MW και εκτιμώμενη ετήσια

παραγωγή ενέργειας 816 GWh (τα αντίστοιχα μεγέθη για το έργο στη Μεσοχώρα είναι 160 MW

και 384 GWh). Σκοπός των έργων αυτού του είδους είναι η «αποθήκευση» της ενέργειας που

παράγεται -κυρίως- από τις βιομηχανικού τύπου αιολικές εγκαταστάσεις, που έχουν «καταλάβει»

αμέτρητες κορυφογραμμές μεγάλων και μικρότερων ορεινών όγκων.

Τα πλήρη χαρακτηριστικά του έργου περιγράφονται στην απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης που επισυνάπτεται και που υπογράφτηκε στις 11.1.2018.

Η εξέλιξη αυτή ξαναφέρνει στην επιφάνεια:

– Την ειλημμένη απόφαση να μετατραπεί ο Αχελώος από ποτάμι σε άθροισμα λιμναίων  συστημάτων και τροφοδότη -κατά προτεραιότητα- υδροηλεκτρικών έργων.

– Την υποκρισία όσων υποστηρίζουν ή υπονοούν ότι από την κατασκευή του έργου της Μεσοχώρας εξαρτάται η βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

– Τη ραγδαία είσοδο στον τομέα της ενέργειας και, ειδικότερα, των υδροηλεκτρικών έργων του ιδιωτικού κεφαλαίου, τόσο με την κατασκευή νέων έργων, όσο και με την εξαγορά υφιστάμενων ή υπό κατασκευή μονάδων της ΔΕΗ (π.χ. αυτής της Μεσοχώρας).

– Την ανάγκη της ενιαίας στάσης και δράσης των συλλογικοτήτων βάσης, που -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- έχουν εμπλακεί στα επιμέρους κινήματα αντίστασης στα σχέδια «αρπαγής» του νερού.