Νέο εταιρικό πρόγραμμα από το ΑΚΕΘ

Η 4η δραστηριότητα κατάρτισης του σχεδίου ErasmusPlus,​ We Make IT H@ppen, KA2 Project ​ οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, από 20 έως 24 Μαρτίου 2018, από το ΑΚΕΘ.

Στηνδραστηριότητακατάρτισηςσυμμετείχαν 5 εκπαιδευτικοίαπότηνΔ/νσηΕκπ/σηςτου GebzeIlceMilliEgitimMudurlugu, 7εκπαιδευτικοίαπότηνAnadoluUniversity, 2 καθηγητέςαπότηνINERCIADIGITALS. L, 2 εκπαιδευτικοίαπότηνASSOCIATIAPARADIGMEEDUCATIONALE, και1 καθηγήτριααπότηνAssociazione “Submeet – incontrarsipercrescere”.

Οι εκπαιδευτικοί καταρτίστηκαν στην διαχείριση μαθημάτων τα οποία προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδα DISASTER η οποία είναι στηριγμένη στην πλατφόρμα MOODLE,https://disaster.anadolu.edu.tr/lms/?redirect=0, που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του σχεδίου.
Την πρώτη ημέρα του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε, επίσης, συνάντηση της ομάδας έργου του σχεδίου στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εταίροι.