Νέες σημαντικές αλλαγές στην εκλογή προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων

Το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση τροπολογία που θα προβλέπει την αύξηση των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων των συνδυασμών.

Ο αριθμός των υποψηφίων θα είναι τουλάχιστον ίσος με το αριθμό των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου του αντίστοιχου δήμου και θα παρέχεται η δυνατότητα να είναι αυξημένος κατά 50%.

Η  σημαντική αλλαγή  είναι πως πρόεδρος, στα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων θα εκλέγεται εκείνος ο υποψήφιος που θα έρθει πρώτος σε σταυρούς προτίμησης από τον συνδυασμό που θα συγκεντρώσει το 50%+1 των ψήφων.

Καταρχάς τα τοπικά συμβούλια βαφτίζονται πλέον κοινοτικά. Αλλάζει όμως ριζικά ο τρόπος εκλογής και ο αριθμός των τοπικών συμβούλων.

Μεμονωμένος υποψήφιος δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να υπάρχει συνδυασμός με υποψηφίους κοινοτικούς συμβούλους.

Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων για τα πενταμελή συμβούλια 5 μέγιστος 6 , και για τα επταμελή συμβούλια ελάχιστος αριθμός 7 μέγιστος 9

Πάντα με ποσόστωση γυναικών 40%. Στα 5μελή2 ελάχιστο στα 7μελη 3 ελάχιστο.

ΟΙ εκλογές θα γίνουν σε χωριστή κάλπη και ξεχωριστά ψηφοδέλτια και τελειώνουν την πρώτη Κυριακή.