Νέα επιχορήγηση στον Δήμο Πύλης για παιδικές χαρές

Το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της χώρας, ενέκρινε επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 10.528.488,80  ευρώ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία, για έργα υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας και την ένταξη πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ».

Όσον αφορά τον Δήμο Πύλης ενέκρινε για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών χρηματοδότηση ύψους 213.459,80 ευρώ. Το έργο είναι ύψους 273.459,80 ευρώ, με το υπόλοιπο κονδύλι να έρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου.