Νέα δεδομένα στο πρόγραμμα Erasmus λόγω του κορωνοϊού

Οι δικαιούχοι φορείς του Erasmus+ που δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του υπουργείου Υγείας και οι ίδιοι οι μετακινούμενοι είναι εκείνοι που θα αποφασίζουν για την πραγματοποίηση ή μη των δραστηριοτήτων τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εθνικές ταξιδιωτικές οδηγίες. Αυτό τονίζει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που αποτελεί και την Εθνική Μονάδα Erasmus+.

Σε σχετική ανακοίνωση, που έρχεται μετά την ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας, με την οποία αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές προς το εξωτερικό λόγω του κορωνοϊού και μετά από ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΙΚΥ καλεί τους δικαιούχους, φορείς και συμμετέχοντες του Erasmus+, να παρακολουθούν στενά εάν η περιοχή στην οποία πραγματοποιούνται οι δράσεις μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής για όλη τη διάρκεια της κινητικότητας.

Επίσης, τονίζει ότι τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και γενικότερα οι δικαιούχοι φορείς του προγράμματος Erasmus+ έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν ή να αναβάλουν τις προγραμματισμένες κινητικότητες εντός της προβλεπόμενης διάρκειας της Σύμβασης Επιχορήγησης. Ειδικότερα, σχετικά με την υποδοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από το εξωτερικό στο πλαίσιο Συμπράξεων ανταλλαγών μεταξύ σχολείων, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την εκάστοτε σχολική μονάδα.

«Συστήνεται οι ελληνικές σχολικές μονάδες να επικοινωνούν με τα συνεργαζόμενα σχολεία του εξωτερικού για κάθε δυνατό επανασχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος της σύμπραξης σύμφωνα με το οικείο συμβατικό πλαίσιο», αναφέρει το ΙΚΥ.

Ακόμη, σχετικά με τις δαπάνες που θα προκύψουν για ακυρώσεις κινητικοτήτων προς «πληγείσες περιοχές», το ΙΚΥ επισημαίνει ότι αυτές θα εξεταστούν από την Εθνική Μονάδα στο στάδιο της υποβολής της Τελικής Έκθεσης, προκειμένου να διευκρινιστεί αν εμπίπτουν στην κατηγορία της «ανωτέρας βίας».

Σύμφωνα με το ΙΚΥ, ο χαρακτηρισμός περιοχής ή χώρας ως «πληγείσα περιοχή», ορίζεται ως η «δηλωθείσα ως πληγείσα περιοχή από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (εθνικές / περιφερειακές/τοπικές)». Επιπλέον, οι ταξιδιωτικές συμβουλές και τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, όπως το κλείσιμο σχολείων, πανεπιστημίων, μπορεί επίσης να θεωρηθεί «ανωτέρα βία».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ