Ναι από το δ.σ. της πρώην ΔΕΚΑ για εξόφληση οφειλών σε πρώην εργαζόμενους

dimarxeio trikalon 234

Ναι είπαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της υπό εκκαθάριση κοινωφελούς επιχείρησης ΔΕΚΑ σε προηγούμενή τους συνεδρίαση, στο θέμα της καταβολής οφειλών σε πρώην εργαζόμενους.

Η ΔΕΚΑ απασχολούσε εργαζόμενους αορίστου χρόνου στους οποίους καταβάλλονταν έξοδα κίνησης. Οι εν λόγω εργαζόμενοι με την μετατροπή της Επιχείρησης σε κοινωφελή μεταφέρθηκαν στον δήμο Τρικκαίων ως πλεονάζον προσωπικό τον Μάρτιο του 2010.

Έμεινε όμως από τότε μία οφειλή τόσο για την μισθοδοσία τους όσο και για τα έξοδα κίνησης η οποία αφορούσε τους μήνες Ιανουάριος 2010 έως και τα μέσα Μαρτίου 2010.

Από τότε και παρά τις συνεχείς οχλήσεις τους και παρότι δόθηκαν κάποια ποσά έναντι, δεν κατέστη δυνατή η ολική εξόφληση τους.

Καθόσον η επιχείρηση έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα την εξόφληση όλων των οφειλομένων ποσών σε πρώην εργαζομένους της αποφασίστηκε να γίνει και αυτή η εξόφληση των οφειλών, εφόσον υπάρξει θετική γνωμάτευση από δικηγόρο.

.