Ν. Καρδούλας: Στην 31η θέση παρέμεινε η Ελλάδα και το Μάϊο στον ΟΟΣΑ στη διαχείριση της πανδημίας

Νίκος Καρδούλας*

Η Ελλάδα παρέμεινε στην 31η θέση το Μάιο, όπως και τον περασμένο Απρίλιο, στη διαχείριση της πανδημίας μεταξύ των 37 χώρων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),συγκρίνοντας δέκα παραμέτρους της πανδημίας που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία.

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μία προσπάθεια βαθμολογίας της συνολικής διαχείρισης της πανδημίας στις χώρες του ΟΟΣΑ όσον αφορά την υγεία, λαμβάνοντας υπόψη δέκα παραμέτρους από επίσημα στοιχεία των παγκόσμιων εφαρμογών Wordmeter και Ourworldindata στο χρονικό διάστημα 1-31Μαΐου 2021.

Οι δέκα παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη είναι τα κρούσματα και οι θάνατοι ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους, η θνητότητα (αναλογία θανάτων προς κρούσματα), το ποσοστό θετικότητας των τεστ, η αυστηρότητα του lockdown και ο δείκτης μεταδοτικότητας Rt από 1-31 Μαΐου, τα ενεργά κρούσματα,οι διασωληνωμένοι και οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία σε απλές κλίνες covidανά 1 εκατομμύριο κατοίκους στις 31 Μαΐου και οι συνολικές δόσεις εμβολιασμού ανά 100 κατοίκους μέχρι τις 31 Μαΐου.

Μεθοδολογία

Οι δέκα παράμετροι βαθμολογούνται σε κλίμακα 0-100 για όλες τις χώρες, όπου το 100 δείχνει την καλύτερη απόδοση και το μηδέν τη χειρότερη και οι υπόλοιπες αποδόσεις κλιμακώνονται από την απόσταση μεταξύ τους. Η τελική βαθμολογία κατάταξης είναι ο μέσος όρος των αποδόσεων και των δέκα παραμέτρων.

Αποτελέσματα

Το τελικό αποτέλεσμα κατάταξης των 37χωρών του ΟΟΣΑ και η συνολική βαθμολογία τους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Οι τιμές των 10παραμέτρων που ελήφθησαν υπόψη φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Η κατάταξη της Ελλάδας ανά υγειονομική παράμετρο μεταξύ των 37 χωρών ήταν:

  • Στα κρούσματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους η Ελλάδα ήταν28η
  • Στους θανάτους ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους η Ελλάδα ήταν34η
  • Στη θνητότητα (αναλογία θανάτων προς κρούσματα) η Ελλάδα ήταν31η
  • Στα ενεργά κρούσματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους η Ελλάδα ήταν15η
  • Στους διασωληνωμένους ασθενείς ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους η Ελλάδα ήταν34η
  • Στους νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους η Ελλάδα ήταν30η
  • Στο ποσοστό θετικότητας των τεστ η Ελλάδα ήταν 19η
  • Στις συνολικές δόσεις εμβολιασμού ανά 100 κατοίκους η Ελλάδα ήταν19η
  • Στην αυστηρότητα του lockdown η Ελλάδα ήταν 24η
  • Στο δείκτη μεταδοτικότητας Rt η Ελλάδα ήταν27η

Η ταξινόμηση των τιμών των 10 υγειονομικών παραμέτρων στην κλίμακα 0 έως 100 και ο μέσος όρος τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Συμπεράσματα

Οι τρεις πρώτες χώρες του ΟΟΣΑ με τις υψηλότερες βαθμολογίες στη διαχείριση της πανδημίας τον περασμένο Μάιο ήταν η Ισλανδία,το Ισραήλ και η Νέα Ζηλανδία, ενώ τελευταία ήταν η Κολομβία, προτελευταία η Χιλή και τρίτη από το τέλος η Λιθουανία.

Η Ελλάδα με συνολική βαθμολογία 57 στην κλίμακα 0-100, ήταν 31η ανάμεσα στις 37 χώρες και παρέμεινε στην ίδια θέση σε σχέση με τον περασμένο Απρίλιο.

*Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Συνταγματάρχης ε.α.