Μουσική Εκδήλωση «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος…»

Τὴν Παρασκευή 15ηνἈπριλίου 2022,θὰπραγματοποιηθῇστὶς 8:00 τὸ βράδυ Μουσική ἐκδήλωση, ποὺ διοργανώνει ἡ ἹερὰΜητρόπολις Τρίκκης, Γαρδικίουκαί Πύλης εἰς τον ἹερόνΜητροπολιτικόνΝαόνἉγίου Νικολάου Τρικάλων, μέτίτλον: «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος…».

Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει μουσικοὺςὕμνουςποὺθὰἀποδώσουν: οἱ Χορωδίες τῆςΣχολῆςΒυζαντινῆςΜουσικῆςτῆςἹερᾶς μας Μητροπόλεως, τοῦΣωματείου Ἱεροψαλτῶν Ν. Τρικάλων «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ»καίτοῦΧοροῦἹεροψαλτῶντοῦἹεροῦΝαοῦἉγίου Γεωργίου Νικαίας Λαρίσης.

Τὸ θέμα τῆςἐκδηλώσεωςἐνὄψειτῆςἐνάρξεωςτῆςἉγίαςκαὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἔχεισκοπὸτὴνεἰσαγωγὴ κάθε χριστιανοῦστὸνὑμνολογικὸπλοῦτοκαὶστὴνἐρμηνευτικὴμουσικὴἀπόδοσή του, μὲτελικὸσκοπὸτὴνἐπίτευξητῆς μυήσεως ὅλωνστὰβαθιὰ νοήματα τῆςπίστεώς μας, ποὺἀποτυπώνονταιμὲἐνάργειαστὸλειτουργικὸ βιβλίο τοῦΤριῳδίου. Ἡ ἀνεκτίμητημουσικὴ μας παράδοση στὴἀπόδοσητῶνὑπέροχωνὕμνωντῆς Μεγάλης Ἑβδομάδοςκαὶἰδιαιτέρωςστὸθεῖο Πάθος καὶστὴν λαμπροφόρο Ἀνάστασητοῦ Κυρίου μας, μπορεῖνὰμᾶςκαταστήσῃ μετόχους τῶνὑπερφυῶν τούτων μυστηρίων.

Είσοδος ελεύθερη.