Μόνιμες προσλήψεις στους δήμους των Τρικάλων [Δείτε τις θέσεις]

Mόνιμες θέσεις θα προκηρυχθούν για προσλήψεις στους Δήμους των Τρικάλων.

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα των δήμων για θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και θα αφορούν μόνιμη απασχόληση.

Για το Δήμο Τρικκαίων προβλέπεται η πρόσληψη 31 εργαζόμενων, στον Δήμο Καλαμπάκας 9, στον Δήμο Πύλης 9 και στον Δήμο Φαρκαδόνας 17. Επίσης προβλέπονται 28 θέσεις στη ΔΕΥΑ Τρικάλων, 15 στη ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας

Δείτε την αναλυτική κατανομή των θέσεων

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ       ΔΕ           1              ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ       ΔΕ           3              ΟΔΗΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ       ΔΕ           3              ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ       ΥΕ           2              ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΣΥΝΟΛΟ                                           9             

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ       ΔΕ           1              ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ       ΔΕ           1              ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ       ΔΕ           3              ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ       ΔΕ           2              ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ       ΥΕ           2              ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ – ΣΥΝΟΛΟ                                          9

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ        ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΥΕ           15           ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ        ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΔΕ           5              ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ        ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΔΕ           2              ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ        ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΔΕ           2              ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ        ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΔΕ           3              ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ        ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΔΕ           2              ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ        ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΔΕ           2              ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ή ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ –  ΣΥΝΟΛΟ                                 31                          

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ                ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΔΕ           1              ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ / ΦΟΡΤΩΤΗ/ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ                ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΔΕ           1              ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ                ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΔΕ           2              ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ                ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΔΕ           2              ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ                ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΥΕ           4              ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ                ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΥΕ           5              ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ                ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      ΔΕ           2              ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ – ΣΥΝΟΛΟ                                           17

ΔEYA

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΠΕ          1              ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΠΕ          1              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΠΕ          1              ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΠΕ          1              ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΠΕ          1              ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΤΕ           1              ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΤΕ           2              ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΤΕ           1              ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΤΕ           1              ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΔΕ           1              ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΔΕ           2              ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΔΕ           1              ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΔΕ           7              ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΔΕ           4              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΔΕ           1              ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)    ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΥΕ           2              ΒΟΗΘΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) – ΣΥΝΟΛΟ                                               28

 

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)              ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΠΕ          1              ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)              ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΤΕ           1              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)              ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΔΕ           1              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)              ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΔΕ           1              ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)              ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        ΔΕ           1              ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) – ΣΥΝΟΛΟ                                        5   

 

  Πρόκειται για τις αποφάσεις με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/39755 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183 οι οποίες αφορούν: Στην πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών και στην πρόσληψη συνολικά 800 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.