Μοίρασαν αρμοδιότητες στη νέα ΔΗΜ.ΤΟ Τρικάλων της ΝΔ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:30, η πρώτη συνεδρίαση των νέων μελών της ΔΗΜ.ΤO Τρικάλων, με θέμα την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Η συνεδρίαση έγινε μέσα σε κλίμα ενότητας και διάθεσης για συνεργασία από όλους

 

Πρόεδρος ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ Ηλίας

Αντιπρόεδρος ΖΟΡΜΠΑΣ Γεώργιος

Αντιπρόεδρος (προαιρετικά) ΣΤΡΑΤΟΣ Δημήτριος

Γραμματέας ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χρήστος

Ταμίας ΤΣΟΤΣΟΣ Στέφανος

Υπεύθυνος Εκλογικής ετοιμότητας ΦΙΚΑΣ Γεώργιος

Υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας ΤΣΟΤΣΟΣ Στέφανος Υπεύθυνος εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ Βασίλειος Υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης ΤΣΙΑΝΑΚΑ Βασιλική

Υπεύθυνος παραγωγικών και επιστημονικών φορέων ΤΖΕΡΕΜΕΣ Αντώνιος Υπεύθυνος οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλλων ΠΟΥΛΙΟΥ Φιόνα