Μοχλός δύναμης η διάθεση προσφοράς για τη Λώρεν Κασσοπούλου

Δεν άφησε γωνιά του Δήμου που να μην επισκεφτεί η Λώρεν Κασσοπούλου, συμμετέχοντας ως υποψήφια δημοτικής σύμβουλος και στις περιοδείες του υποψηφίου Δημάρχου Γιώργου Ηλιάδη.

Είναι άλλωστε, από τους ανθρώπους που πιστεύουν πως αυτές οι επισκέψεις δεν αποτελούν ευκαιρία για να προβληθούν οι υποψήφιοι, αλλά ευκαιρία για να καταγράψουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή. Ευκαιρία να ακούσουν περισσότερα, από όσα θα πουν.

Όλο αυτό βέβαια έρχεται ως απόρροια εμπειρίας από μία γυναίκα, που δεν έχει τίποτα να κερδίσει σε προσωπικό επίπεδο από την συμμετοχή της στα κοινά, αλλά έχει αποδείξει, με την συνολική της πορεία, πως η διάθεση προσφοράς είναι ο μοχλός δύναμης που την καθοδηγεί. Και αναμφίβολα η συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο των Τρικάλων, προσθέτει σε ήθος, δυναμικότητα, διοικητική ικανότητα και ισχυρή εκπροσώπηση των πολιτών.