Μιχάλης Tαμήλος: Παράταση ισχύος αδειών λαϊκών αγορών

tamilos vouli2

Με Τροπολογία – προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων “Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο αποφάσεων της Ε.Ε. περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση”, παρατείνεται η ισχύς των αδειών επαγγελματιών λαϊκών αγορών.

Συγκεκριμένα στην τροπολογία αναφέρεται : “Μετατίθεται χρονικά κατά ένα δίμηνο (από 31-10-2014 σε 31-12-2014), η ισχύς των υφιστάμενων αδειών για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, μεταφερομένης αντίστοιχα (από 31/12/2014 σε 2/3/2015) της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση, από τα αρμόδια όργανα των Περιφερειών και των Δήμων, της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των δικαιολογητικών για την ανανέωσή τους.”

.