Μειώσεις ενοικίων: Διαδικτυακό φορολογικό σεμινάριο Σ.Ι.Α.Ν.Τ. και Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για ιδιοκτήτες και φοροτεχνικούς

Με αφορμή τις τρέχουσες αλλαγές στη διαδικασία δήλωσης και καταβολής των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών από τις μειώσεις ενοικίων, Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Τρικάλων και η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. διοργάνωσαν ενημερωτικό διαδικτυακό φορολογικό σεμινάριο τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021, 4.00-7.00 μ.μ., με όλη την επίκαιρη θεματολογία που αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους φοροτεχνικούς τους:

* Μειώσεις ενοικίων: Νέες διαδικαστικές ρυθμίσεις και προθεσμίες

* Δηλώσεις μισθωτηρίων & COVID. Διορθώσεις και αναγκαίες αλλαγές

* Μισθώσεις ακινήτων: Νομικό πλαίσιο και μισθωτικές συμβάσεις

* Φορολογία εισοδήματος ακινήτων, εισφορά αλληλεγγύης, ανείσπρακτα ενοίκια

* Φορολογία ΕΝΦΙΑ, διορθώσεις Ε9, μεταβιβάσεις, δωρεές, γον. παροχές, κληρονομιές

* Φορολογία νομικών προσώπων – εκμισθωτών ακινήτων

* Δημοτικά Τέλη κλειστών και αδήλωτων ακινήτων – επαναλειτουργία πλατφόρμας

* Αλλα τρέχοντα προβλήματα των ιδιοκτητών & διαχειριστών ακίνητης περιουσίας

Εισηγητές στο σεμινάριο ήταν οι φοροτεχνικοί κ.κ. Γιώργος Χριστόπουλος, Αντώνης Μουζάκης και ο Γεν. Γραμματέας της ΠΟΜΙΔΑ.
*Στο Σεμινάριο έκανε χαιρετισμό και παρέμβαση ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής, αναφερόμενος στις προσπάθειες και τα μέτρα που υλοποιεί η ΑΑΔΕ για την καταβολή των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών, ενώ χαιρετισμό απέστειλε και ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε την τήρηση της υπόσχεσης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΙΚ και του κ. Πιστσιλή ότι ουδείς ιδιοκτήτης ακινήτου θα αδικηθεί και θα χάσει χωρίς λόγο την νόμιμη αποζημίωσή του, και σε ότι αφορά το πρόβλημα των δηλώσεων και αποζημιώσεων των εκμισθωτών ακινήτων από τις μειώσεις ενοικίων, παρουσίασε συνοπτικά:

ΤΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ:

1. Από Μάρτιο 2020 συμψηφιστική επιστροφή αφορολόγητου του 30%  της μείωσης.

2. Νομοθέτηση των επιδοτούμενων προαιρετικών μειώσεων ενοικίων κατά 30%.

3. Από Νοέμβριο 2020 κατάθεση του 50 – 80% αφορολόγητου σε τραπεζικό λογαριασμό.

4. Από τον Ιανουάριο 2020 αποζημίωση και των νομικών προσώπων-εκμισθωτών.

5. 675 χιλ. αποζημιώσεις COVID 2020 ποσού 88,7 ευρώ εισέπραξαν μέχρι σήμερα οι ιδιοκτήτες!

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ:

1. Δικαίωμα καταχώρησης μισθώσεων και τροποποιήσεων ακινήτων ως αορίστου χρόνου.

2. Εξομοίωση προθεσμίας δήλωσης COVID με προθεσμία κατάθεσης μισθώσεων & λύσεων.

3. Διαδραστικοποίηση δηλώσεων COVID ώστε να εμφανίζεται τι δικαιούται ο κάθε μισθωτής.

4. Διόρθωση λαθών των δηλώσεων μισθώσεων και COVID έτους 2020 στην εφαρμογή ΑΑΔΕ.

5. Επίλυση του προβλήματος της μείωσης ενοικίων για τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων.

ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ:

1. Μηνιαία προθεσμία υποβολής τροποποιήσεων και αρχικών δηλώσεων COVID έτους 2020.

2. Συντόμευση χρόνου εκκαθάρισης δηλώσεων και πληρωμής αποζημιώσεων.

3. Άμεση αποζημίωση δηλώσεων με μικρά λάθη στρογγυλοποίησης υπολογισμού ενοικίων.

4. Διευκρίνιση του αν δικαιούνται ή όχι μειώσεις ενοικίων οι υπεκμισθωτές ακινήτων.

5. Ανείσπρακτα ενοίκια 2020: Αναβολή με εξώδικη δήλωση λόγω κλειστών δικαστηρίων & ΔΥΟ!

Στη συνέχεια ο φοροτεχνικός κ. Γιώργος Χριστόπουλος παρουσίασε το πλήρες χρονοδιάγραμμα δηλώσεων και πληρωμών COVID, το χρονοδιάγραμμα των διορθώσεων και δηλώσεων 2020, και ζήτησε και αυτός να μπορούν να υποβληθούν αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις μισθώσεων και αρχικές δηλώσεις COVID.

Ο φοροτεχνικός κ. Αντώνης Μουζάκης αναφέρθηκε στην απειλή εφαρμογής τεκμηρίων εισοδήματος σε βάρος των φορολογουμένων, ιδιαίτερα αν επακολουθήσει αύξηση αντικειμενικών αξιών.

Στην καταβολή ενοικίων μέσω Τράπεζας

Στην πενταετής παραγραφή του χαρτοσήμου

Στη φορολογική μεταχείριση των βελτιώσεων επί μισθωμένων ακινήτων.

Στην απόδοση επιχειρηματική ιδιότητα λόγω πώλησης τριών ακινήτων εντός διετίας.

Στο φόρο υπεραξίας και την ανάγκη περαιτέρω αναστολής του

Στις ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, και στην ανάγκη μείωση δικαιολογητικών των συμβολαίων.

Τέλος ο Γεν. Γραμματεύς της ΠΟΜΙΔΑ ανέλυσε τη νομοθεσία των μισθώσεων ακινήτων και ιδιαίτερα την ανάγκη και χρησιμότητα σύνταξης εγγράφων μισθωτηρίων, και όχι μόνον ηλεκτρονικών δηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν – το σεμινάριο που είναι ήδη διαθέσιμο – τα ενήμερα μέλη του συλλόγου (Τα γραφεία Σ.Ι.Α.Ν.Τ. βρίσκονται στηνΟδό Τζαβέλλα -1 στα Τρίκαλα, Τηλ. 2431027577, Κιν. 6944591378 – Δημήτριος Κέμος, Δικηγόρος & Πρόεδρος του Συλλόγου)