Μεγάλη γιορτή Πανελλήνιας Εμβέλειας της Κυνοφιλίας στα Τρίκαλα

                                     Από τον Κυνοφιλικό  Όμιλο Τρικάλων (Κ.Ο.Τ) 

Ο Κυνοφιλικός  Όμιλος Τρικάλων (ΚΟΤ) πραγματοποιεί και προσκαλεί σε μια πανδαισία κυνοφιλικής Αναζήτησης το διήμερο Σάββατο και Κυριακή 23και 24 Μαρτίου, αγώνας Α. Κ. Ι.-Ε.ΦΥ.Π. πρακτική Κυνηγιού σε Ορτύκι εκτροφής,  στην περιοχή Ζεύς Γόμφων (Ζώνη Εκπαίδευσης Σκύλων ) του Δήμου Πύλης έναρξης αγώνων 0.8.00. για Αγγλικές και Ηπειρωτικές Φυλές.