Με Ξανθό και Πολάκη στην συνεδρίαση της ΕΠΕΚΕ υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σάκης Παπαδόπουλος

Στη Συνεδρίαση της ΕΠΕΚΕ Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετείχε ο Βουλευτής Τρικάλων και συντονιστής Σάκης Παπαδόπουλος, με αντικείμενο συζήτησης το θέμα του νομοσχέδιου του Υπουργείου Υγείας: ‘’Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις’’.

Παρόντες στην συνεδρίαση και ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, όπως και ο Αναπληρωτής Υπουργός  Παύλος Πολάκης.