Με πρώτο θέμα τον ξυλοδαρμό … από μέλη της ‘Χρυσής Αυγής” συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Τρικκαίων

dimarxeio_trikalon_5

Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων   στις  13/06/2012  ημέρα   Τετάρτη   & ώρα  20.00  μ.μ. για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

 

 

1.Λήψη απόφασης επί της αριθμ 6/2012 απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Τρικκαίων  με θέμα:  ««Έγκριση σχεδίου ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» με αφορμή τον ξυλοδαρμό αλλοδαπών μεταναστών από μέλη της «Χρυσής Αυγής».

2.Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Βασίλειου Τσιάνα  στο Περτούλι Τρικάλων   στις  05/06/2012

για    συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα: « Το περιβάλλον και ο άνθρωπος , πέρα από τη Δασολογία ,

στο έργο του αείμνηστου καθηγητή Νίκου Στάμου».

 

3.Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κολότσιου Απόστολου στην Αθήνα    στις 28/05/2012 για

συνάντηση στο Υ. Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με  θέμα  την υποβολή πρότασης για υπαγωγή

στο Πράσινο Ταμείο.

 

4.Έγκριση μετακίνησης  του Αντιδημάρχου Δημάρχου κ. Βασίλειου Τσιάνα στην Αθήνα  στις 28/05/2012 για

συνάντηση στο Υ. Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με  θέμα  την υποβολή πρότασης για υπαγωγή

στο Πράσινο Ταμείο.

 

5.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 84/2012 απόφασης του Δ.Σ  του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α, «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»με θέμα: «Καθορισμός του ποσού της μηνιαίας οικονομικής  εισφοράς (τροφεία) για τα νήπια  που θα φιλοξενηθούν από 1.9.2012 έως 31.7.2013 στους Βρεφονηπιακούς  σταθμούς του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

 

6.Έγκριση πρακτικού Εκπροσώπων Κομμάτων  για τον καθορισμό χώρων  υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων για τις βουλευτικές εκλογές στις 17-06-2012.

 

7.Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του  για συμμετοχή  στην Τριμελή Επιτροπή Χορήγησης Βεβαιώσεων

8.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 54/2012 απόφασης  του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. «Δικαιολογητικά  που προϋποθέτουν τη  μείωση 50%στο τιμολόγιο Ύδρευσης-Αποχέτευσης  »

 

9.Λήψη απόφασης για απαλλαγή  των δικαιούχων των εργατικών κατοικιών  του οικισμού Τρίκαλα VI (Σωτήρα) από τα τέλη σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ακαθάρτων .

 

10. Συμπλήρωση της αριθμ. 122/2012 ΑΔΣ  περί έγκρισης  της καταγγελίας της από 1-5-2007 σύμβασης  εργασίας αορίστου χρόνου  μεταξύ του  Ασημάκη Κουρσόπουλου του Μιχαήλ , δικηγόρου Τρικάλων  και  του πρώην Δήμου Εστιαιώτιδας , νυν δήμου Τρικκαίων.

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ –ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)

11.Λήψη απόφασης επί της αριθμ120/2012 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα : « Εξέταση ένστασης της κ. Παρασκευής Μακρή κατά της αρίθ. 19/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροπ/σης σχεδίου διανομής οικισμού Κρηνίτσας.»

 

12.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 106 /2012 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ  με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας του Κοιμητηρίου Αγίου Κων/νου του Δήμου Τρικκαίων.»

 

13.Λήψη απόφασης επί της αριθμ.252/2012 απόφασης  της Ο.Ε.  με θέμα : «Καθορισμός τελών του κοιμητηρίου  Αγίου Κων/νου του Δήμου Τρικκαίων»

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

14.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση αύλειου χώρου σχολικού κτιρίου (Μεγάρχης) Δήμου Φαλώρειας”

 

15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής πλατείας Μεγάλων Καλυβίων”

 

16.Έγκριση κατανομής 3ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2011

 

17. Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος

 

18. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΤΣΟΜΥΛΙΩΝ & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ Γ 1241α ΤΗΣ Δ.Ε ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ Δ.Ε ΚΟΖΙΑΚΑ»  στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013 (πρόσκληση 56 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ ).

 

19.Λήψη απόφασης για την επαναφορά  αναδόχου , σύμφωνα με την αριθμ. 1220/12-4-1994 σύμβαση.

 

20.Έγκρισης τροποποίησης  σχεδίου πόλης Τρικάλων , στην Πολεοδομική  Ενότητα «ΜΠΑΡΑ-ΑΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ Ο.Τ. Γ.1381_Γ.1383_Γ.1398.

 

21. Λήψη απόφασης περί  παρακατάθεσης αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικού εμβαδού 2.000 τ.μ.  μετά του επ’ αυτού  κτίσματος , που βρίσκεται επί των οδών Φλεγίου ,Πλουτάρχου, Τερτίπη και Πλάτωνος του Δήμου Τρικκαίων.

 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22.Διόρθωση – διαγραφές χρεωστών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ,λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής Πατουλιάς-Αριστερά οδού Καλαμπάκας.

 

23. Διαγραφή ποσού 240,00€ από τον Μπίλλιο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, 172,85€ από τον Τσιάντα Παναγιώτη του Κων/νου, 1868,48€ από την Παπαποστόλου Ζαχάρω του Παναγιώτη,ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα .

24.Έγκριση επιστροφής ποσού 181,15€ στον Γιαννή Κωνσταντίνο του Δημητρίου, 737,79€ στον  Τριαναταφύλλου Σπύρο που καταβλήθηκαν μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ για Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα

 

25.Έγκριση επιστροφής ποσού 140,40€ στον Παππά Βασίλειο του Γρηγορίου, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα

26.Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2012.

 

27.Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού  για  οφειλές παρελθούσης χρήσης

 

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-Ν.Π.Δ.Δ.

28.Επανεξέταση της αριθμ. 452/2011 ΑΔΣ περί έγκρισης  της δωρεάν παραχώρησης  της από κοινού χρήσης  του ακινήτου παλιού Δημοτικού  Σχολείου  Λογγακίου  στο λαογραφικό σύλλογο Τρικάλων «Οι Θεριστάδες  για συστέγαση με τον Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Λογγακίου.

 

29.Επανεξέταση της αριθμ. 193/2012  ΑΔΣ   περί  μεταστέγασης του Δημοτικού σχολείου   Μεγάρχης στο κτήριο του Γυμνασίου Μεγάρχης.»

 

30.Λήψη απόφασης  για παραχώρηση αίθουσας του 22ου Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας  στο Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σωτήρας Ν. Τρικάλων .

 

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

31.Λήψη απόφασης  για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων  στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «CT4EU-Cities for you, Cities for Europe »

32.Έγκριση Υλοποίησης των Υποέργων της Πράξης με τίτλο:«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07» του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

 

33.Έγκριση  Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων του Υποέργου: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

34.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και e-Trikala Α.Ε. για την διαχείριση και αποτύπωση δεδομένων του στόλου των απορριμματοφόρων του Δήμου Τρικκαίων μέσα από συστήματα τηλεματικής και λειτουργίες MIS.

 

35.Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση  υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ » στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ  2012-2015»

36. Λήψη απόφασης  που αφορά στον ορισμό μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων ανάπτυξης τοπικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας.»

 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ  ΚΕΠ

37.Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση  των δύο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών  στην έδρα του Δήμου Τρικκαίων