Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ Τρικάλων

Την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2021, η νοσηλεύτρια-εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών του
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρικάλων πραγματοποίησε εκπαιδευτική παρουσίαση
βασικών γνώσεων και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στο προσωπικό και στα μέλη
του κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας – Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
(ΠΟΦΕΚΟ), τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας πρόληψης και διασποράς
κατά της εξάπλωσης του SARS COV-2.
Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε
πρακτικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης η εκπαιδεύτρια έλυσε όλες τις
απορίες που εκφράστηκαν από τους εκπαιδευόμενους οι οποίοι παρακολούθησαν με
ενθουσιασμό.