Μάκης Ιακωβάκης : Η πρόταση για την έξοδο από την κρίση και την ανάπτυξη της Θεσσαλίας

iakovakis makis new

Στις Περιφερειακές εκλογές της 25ης Μαΐου του 2014 κρίνονται αρχές, προτάσεις, η ποιότητα των θέσεων, η ποιότητα και η δυναμική των ανθρώπων και οι προοπτικές.
Το ζητούμενο αυτών των εκλογών είναι ό άνθρωπος, η κοινωνική προσφορά, η ανάπτυξη και η έξοδος από την κρίση και την μιζέρια.

Οι αρχές, οι ικανότητες, οι δεξιότητες, η προσωπική διαδρομή και κυρίως η εμπειρία των στελεχών που απαρτίζουν τον συνδυασμό μας είναι γνωστές και αναμφισβήτητες.
Είμαστε όλοι νέα πρόσωπα στην πολιτική.
Είμαστε μία ομάδα ανθρώπων της εργασίας, της καθημερινής προσπάθειας και της κοινωνικής προσφοράς.
Είμαστε πολίτες αυτής της χώρας που καθημερινά προσπαθούμε και κάθε μέρα κρινόμαστε από την κοινωνία.

Ότι πετύχαμε στην ζωή μας το κερδίσαμε μέσα από σκληρή δουλειά και μεγάλη προσπάθεια. Τίποτα δεν μας χαρίσθηκε.
Τα βιογραφικά μας είναι γεμάτα από επαγγελματικές εμπειρίες που έχουν σχέση με την ανάπτυξη, την χάραξη πολιτικής, την κοινωνική προσφορά, την αλληλεγγύη και την ορθολογική διαχείριση των πόρων.

Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε ενεργά στο πολιτικό γίγνεσθαι για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την επαγγελματική μας εμπειρία να την αξιοποιήσουμε για την χάραξη πολιτικής στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, της δημιουργίας και της κοινωνικής προσφοράς.
Πιστεύουμε ότι η έξοδος της χώρας από την κρίση πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας.

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα λειτούργησε πρόχειρα και ευκαιριακά
Η ανάδειξη “του κατόπιν ενεργειών μου” ήταν μία πρακτική του κ. Αγοραστού που θυμίζει άλλες εποχές.
Είχαμε μια πολύ χαμηλή απόδοση έργου για την κοινωνία. Ήταν μία χαμένη 3ετία.
Εφαρμόστηκαν Προσωπικές Στρατηγικές χωρίς στόχους και αποτελέσματα.
Το Έργο τους, κέραμοι και πλίνθοι ατάκτως ειρημένοι, κινήθηκε σε μικρο-εξυπηρετήσεις, εν ολίγοις ήταν μπαλώματα και πασαλείμματα.
Ο κ. Αγοραστός πανηγυρίζει για “το έργο του” ενώ, Βουλιάζει η κοινωνία, Βουλιάζει η αγορά και Χάνονται θέσεις εργασίας καθημερινά.
Αυτή η θλιβερή κατάσταση που δημιούργησαν οι επαγγελματίες πολιτικοί για μας και τα παιδιά μας πρέπει να αλλάξει.
Όραμά μας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι:
• Η αξιοποίηση και η επένδυση στην γνώση για την Ορθολογική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.
• Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και η διατήρηση των θέσεων εργασίας.
• Η υποστήριξη της καινοτομίας και η δημιουργία νέων επιχειρηματικών δράσεων για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
• Η υποστήριξη του αγροτικού τομέα, δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές οι οποίες θα βελτιώσουν την θέση και την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
• Η υποστήριξη των υποδομών κοινωνικής ωφέλειας για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες και τους πολίτες.
• Η αξιοποίηση και η ανάδειξη του φυσικού τοπίου και των περιοχών φυσικού κάλλους.
• Η ορθολογική και στοχευμένη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανάπτυξης.
• Η αναβάθμιση του ρόλου των υπηρεσιών προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη.
• Η ανάπτυξη της περιφερειακής διπλωματίας στην Ευρώπη των Περιφερειών και η διεκδίκηση πρόσθετων πόρων.
• Πρώτη Προτεραιότητά για μας είναι οι Δομές Ανάπτυξης και υποστήριξης, στην γεωργία και κτηνοτροφία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην εφαρμοσμένη καινοτομία, στον τουρισμό και την κοινωνική ωφέλεια.

Αυτός ο υπέροχος τόπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το πλουτοπαραγωγικό δυναμικό που διαθέτει πρέπει να αποκτήσει την αίγλη που του ταιριάζει.
Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες σε μας και τα παιδιά μας να δημιουργήσουμε εδώ στον τόπο μας και να αλλάξουμε την μοίρα μας.
Η Θεσσαλία μπορεί και πρέπει να βγει από την απομόνωση.

Εμείς ως συνδυασμός “Θεσσαλών Συμπολιτεία” του Νίκου Τσιλιμίγκα έχουμε το όραμα, έχουμε την διάθεση να προσπαθήσουμε και έχουμε την ικανότητα να το πετύχουμε.
Όλοι ΜΑΖΙ, σχεδιάζουμε το μέλλον και προσπαθούμε για το καλό του τόπου μας.

.