Λώρεν Κασσοπούλου : Να μην ξεχνάμε ότι λογοδοτούμε στους πολίτες

loren_thumb_medium500_0

Από την εισήγηση  της κ.. ΛΩΡΕΝ ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ  στο περιφερειακό συμβούλιο  της  13/12/2011 Περιφερειακής Συμβούλου της «Θεσσαλών Δύναμη» και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος-Αγροτικής Οικονομίας-Επιχειρηματικότητας

 

Λυπάμαι  κύριε πρόεδρε που πρέπει να παρατηρήσω ότι στην εισήγηση της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων σχετικά με την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην κτιριακή επέκταση, το μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και την αύξηση της δυναμικότητας της βιομηχανίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας «ΤΥΡΑΣ ΑΕ» δεν συμπεριλαμβάνονται οι όροι που θέσαμε ως Επιτροπή Περιβάλλοντος-Αγροτικής Οικονομίας-Επιχειρηματικότητας προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε θετικά για την μελέτη.

Μας απασχόλησε το θέμα σε δύο συνεδριάσεις, ειδικά η τελευταία ήταν πολύ  βασανιστική και καταλήξαμε,  αφού συνθέσαμε τις απόψεις όλων των μελών,  σε ομόφωνη απόφαση που θέτει συγκεκριμένους όρους στην έγκριση της μελέτης.

Η παράταξη μας δεν συμφωνεί αν δεν υπάρχουν οι συγκεκριμένοι όροι και δημιουργούνται ερωτηματικά γι΄αυτή την παράλειψη στην σχετική εισήγηση.

Αλλά επιτρέψτε μου να θέσω κάποια ζητήματα γενικότερα για τις περιβαλλοντικές μελέτες

Κύριε Περιφερειάρχη,

Ομόφωνα στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις δεσμευτήκαμε ότι το περιβάλλον αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στις αποφάσεις και δράσεις μας ως Περιφέρεια.

Τα θέματα που μας απασχόλησαν μεταξύ άλλων αφορούν  την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου για  έγκριση περιβαλλοντικών μελετών.

Η γνωμοδότηση μας δεν μπορεί να είναι μια τυπική διαδικασία Να μην ξεχνάμε ότι λογοδοτούμε στους πολίτες.

Προσπαθώντας να μην δημιουργούμε εμπόδια λαμβάνοντας  υπόψη το  δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που αναγκάζονται να λειτουργούν οι επιχειρήσεις και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, μιας και απαιτείται πολλές φορές εξειδικευμένη γνώση, στηριζόμενοι κυρίως στις εισηγήσεις των υπηρεσιών, αλλά όχι μόνο, γνωμοδοτούμε θετικά  θέτοντας όρους και περιορισμούς που πρέπει να συμπεριληφθούν στις προς έγκριση μελέτες.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι:

–    Πώς διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται;

–    Γίνονται έλεγχοι τήρησης των περιβαλλοντικών όρων με την λειτουργία της επένδυσης και από ποιόν;

–    Η Αιρετή Περιφέρεια που γνωμοδοτεί θετικά ελέγχει με τακτικούς ελέγχους την τήρηση όσων εισηγείται πέραν των όσων κάνει, το ΥΠΕΚΑ η η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια;

–   Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν την οργανωτική και επιστημονική επάρκεια για να εγγυηθούν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών που εμπεριέχονται στις μελέτες;

Τέλος πως διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι αποφάσεις μας σχετικά με τους όρους που θέτουμε παρέχοντας τη θετική μας γνωμοδότηση και εν κατακλείδι πως προστατεύεται το περιβάλλον από την λειτουργία των επιχειρήσεων;

Κύριε Περιφερειάρχη, θα καταθέσουμε με τους συναδέλφους της παράταξης μας που είναι μέλη της Επιτροπής Επερώτηση με τα παραπάνω ερωτήματα για να σας δώσουμε τον χρόνο να απαντήσετε στους  προβληματισμούς μας που νομίζω ότι απασχολούν και άλλους περιφερειακούς Συμβούλους και από κοινού να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για τήρηση των όσων αποφασίζουμε.