Κόβει πίτα το παράρτημα Τρικάλων της Αντικαρκινικής Εταιρείας