Κουκουφλί – Νέα Υόρκη 1-1

katolisthiseis_pyli_copy

 

 

 

Φόβοι λένε για τον πυρηνικό σταθμό του Νιου Τζέρσυ από τον κυκλώνα ΣΑΝΤΙ

Φόβοι και για τον Ιχθυογενετικό σταθμό Ασπροποτάμου.

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

@ofis