Κώστας Ζούρτος μια δυναμική υποψηφιότητα για την Πύλη

Ζούρτος Κωνσταντίνος, ένα όνομα, μία σταθερή αξία για τον Κώστα Μαράβα!!!

Ο άρχοντας του κάμπου όπως τον αποκαλούν για ακόμη φορά θα δώσει την μάχη του για την μεγάλη νίκη στις 26 Μαϊου, υποψήφιος ο ίδιος στην Δ.Ε. Γόμφων, αγρότης στο επάγγελμα γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα των αγροτών του κάμπου αλλά και του ορεινού όγκου.

Σίγουρα πρόκειται για μια δυνατή και ικανή επιλογή που μπορεί να στελεχώσει επάξια έναν σύγχρονο σχεδιασμό για τον δήμο Πύλης

Επιβλητική μορφή και μαχητική!!!