Κώστας Μιχαλάκης: Κόπωση και Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Πρόκειται για το πιο συχνό “κρυφό σύμπτωμα” στην πάθηση, το οποίο πλέον η επιστημονική κοινότητα λαμβάνει υπόψη και μελετά, όμως τα ελληνικά ΚΕΠΑ εξακολουθούν να αγνοούν, κόντρα σε κάθε επιστημονική λογική.
Το φυλλάδιο αυτό της Multiple Sclerosis International Federation είναι ένα χρήσιμος οδηγός με πληροφορίες και συμβουλές στην διαχείριση της κόπωσης. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ | gmss.gr. Αν κατεβάσετε το bοoklet, στην σελίδα 18 θα δείτε και την αφεντιά μου!
Το κείμενο είναι στα αγγλικά, την διεθνή γλώσσα, καθώς ο οδηγός αυτός εκδόθηκε μόλις σήμερα!

https://www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/fatigue/