Κων/νος Μάρης: Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του που το οδήγησαν στη «διάλυση»

Δια μέσω του τοπικού τύπου σε απάντηση εκ μέρους του αποδεκατισμένου πλέον λόγω παραιτήσεων Δ.Σ. σε απάντηση των λόγων μου παραίτησης, το ως άνω Δ.Σ. του Συλλόγου επιδίδεται μέσα από γενικολογίες και αοριστολογίες σε άστοχους και αβάσιμους εις βάρος μου χαρακτηρισμούς άνευ έγκυρων αποδεικτικών στοιχείων, περί δήθεν εκ μέρους μου στρεβλώσεων και υποκειμενικών εκτιμήσεων θίγοντας την αξιακή και ηθική μου αξιοπρέπεια. Δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν το ήθος και οι αρχές μου να επιτρέψουν να συνεχίσω σ΄ ένα τέτοιο επικρατούμενο στο Δ.Σ. «νοσηρό κλίμα» όπου κυριαρχούσαν αναξιοπρεπείς καταγγελθείσες πράξεις, όπως της εσκεμμένης πράξης της αφαίρεσης των χρημάτων εκ του ταμείου του Συλλόγου, των κατάπτυστων εναντίον μου προς εκφοβισμό απειλών το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αποστολή εκ μέρους μου εξωδίκου για λόγους προστασίας μου, η έλλειψη διαφάνειας πράξεων και συμπεριφορών εκ μέρους μερίδας του Δ.Σ., αποφάσεις μη στηριζόμενες σε ισχύοντα άρθρα του Καταστατικού καθώς και μια εμπεδωμένη νοοτροπία συμπεριφοράς, ως να επρόκειτο ο Σύλλογος να είναι ιδιωτική τους επιχείρηση. Και ενώ προσωπικά ο ίδιος προσπαθούσα μέσω ενεργειών μου να βγάλω στην επιφάνεια πράξεις που ζημίωναν τα συμφέροντα του Συλλόγου και έθιγαν την ηθική του υπόσταση, κάποιοι ενεργούσαν στην επί πολλών μηνών διαιώνιση και συντήρηση αυτών, κρυπτόμενα«κάτω από το χαλί».

Με βάση τα όσα ισχυρίζεστε δια του τύπου οφείλετε να απαντήσετε:

Είναι εκ μέρους μου στρέβλωση ή πραγματικό γεγονός η αφαίρεση του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού εκ του ταμείου του Συλλόγου, όπως αυτό επιβεβαιώνεται εκ του πορίσματος της Ελεγκτικής Επιτροπής κοινοποιηθέντος και στο Δ.Σ.;

Οφείλεται σε προσωπική μου στρέβλωση  εμπλοκή στο θέμα των χρημάτων των δύο εκ του Δ.Σ. προσώπων όπως αυτά αναφέρονται και επωνύμως στο πόρισμα της ως άνω Επιτροπής και όχι όπως εσείς αναφέρεσθε σε ένα και μόνο της Ταμίας; Μήπως κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιχειρείτε την απεμπλοκή του δεύτερου προσώπου; Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να εξηγηθεί, ότι ενώ επικαλείσθε το Καταστατικό του Συλλόγου προκειμένου να αποδώσετε την απόλυτη ευθύνη αποκλειστικά την Ταμία και ενώ το συγκεκριμένο ισχύον άρθρο του Καταστατικού αναφέρει επί λέξει «ο Ταμίαςείναι ατομικώς υπεύθυνος για πάσαν ελάττωση των υπό διαχείρισή του χρημάτων του ταμείου».

Όμως εσείς, βάσει του δημοσιευθέντος κειμένου σας, παρακάμπτετε εντελώς την φράση του συγκεκριμένου άρθρου «. . . των υπό διαχείρισή. . .» χρημάτων αλλοιώνοντας έτσι το βασικό νόημα του άρθρου, προφανώς σκοπίμως, δεδομένου ότι για κάποιες μέρες το ως άνω χρηματικό ποσό ευρίσκετο υπό την κατοχή και διαχείριση του δευτέρου προσώπου, πράγμα που δεν επικυρώνει τον ισχυρισμό σας.

Αναφέρεσθε για την Ταμία ότι «απαλλάχθηκε και αντικαταστάθηκε». Πότε, και με ποιες νόμιμες διαδικασίες; Δεδομένου ότι βάσει του άρθρου 21 «ο Ταμίας παραδίδει τα καθήκοντά του παρουσία του Δ.Σ., ή εις τον αναπληρωτή  ή εις άλλον σύμβουλο κατά την κρίση του Δ.Σ.».  Επειδή προσωπικά ο ίδιος όσο και η Ταμίας ουδέποτε παρευρεθήκαμε σε τέτοια διαδικασία οφείλετε να απαντήσετε:  πότε και σε ποιον παρέδωσε τα καθήκοντά της;  Ποιοςείναι ο νέος Ταμίας; Τί έγινε με συγκεκριμένο έλλειμμα, επιστράφηκε εκ μέρους του υπαιτίου ή θα ξαναπληρώσουν για δεύτερη φορά τα μέλη του Συλλόγου;

Μάρης Κων/νος – Ιατρός

τ. Σύμβουλος του Δ.Σ.

του Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων