Κοινωνική και ΑΛληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) για το καλό μας…

 

Η εκδήλωση που προγραμματίζεται στην πόλη μας, με θέμα: ‘’Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα’’, είναι η αφορμή για διευκρινήσεις, σκέψεις και προβληματισμούς.

Κοινωνική οικονομία είναι η απάντηση της συλλογικής δράσης στην ανάπτυξη της χώρας  και της οικονομίας της. Είναι η απάντηση του ‘’εμείς’’ στο ‘’εγώ’’ για την αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και την οικοδόμηση μιας δικαιότερης κοινωνίας.

Αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο από κάθε άποψη, καθώς στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της χώρας, δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνική επιστήμη, την ιδεολογία και την πολιτική να αποδείξουν τα ανακλαστικά τους. Αντί να ανακυκλώνουν τα στερεότυπα του παρελθόντος, οφείλουν να αναμετρηθούν με τα προβλήματα της καθημερινότητας του ανθρώπου και τις ανάγκες του, την επιβεβαίωση και μετουσίωση σε πράξη των αξιών της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης, τις δυνατότητες μετασχηματισμού της κοινωνίας.

Είναι το εναλλακτικό μοντέλο παραγωγής, της συνεργατικής – συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, που δεν επενδύει μόνο στη λογική του κέρδους και τον ανταγωνισμό, αλλά διασφαλίζει ποιότητα των προϊόντων, στην οποία πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα, με παράλληλο σεβασμό στο περιβάλλον. Προτάσσει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε όλα τα στάδια παραγωγής, δημοκρατική λειτουργία – λήψη αποφάσεων, δημοκρατικό έλεγχο των μελών και εξασφαλίζει ισότιμες θέσεις εργασίας για όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους με δίκαιη κατανομή του πλούτου που παράγεται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο προσκήνιο του προβληματισμού και δεν υπάρχουν αυταπάτες ότι είναι εύκολες τέτοιες εναλλακτικές πρωτοβουλίες. Είναι όμως η κατάρρευση των βεβαιοτήτων των προηγούμενων δεκαετιών που την επαναφέρει στο προσκήνιο. Από τη μια οι κρίσεις του καπιταλισμού, με τους συνεχείς πολέμους, την αδικία, την ανισότητα, τη φτώχεια και την ανεργία και από την άλλη η ‘’αποτυχημένη’’ πορεία που διήνυσαν οι κεντρικά προγραμματισμένες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Υπάρχουν σήμερα παραδείγματα κοινωνικής οικονομίας που ανθούν στην Ισπανία, Ιταλία, τον Καναδά, στον καπιταλισμό των ΗΠΑ, ενώ την υιοθετεί και την προτείνει ο ΟΟΣΑ, γιατί εκτός του ότι ’’ανεβάζουν’’ το ΑΕΠ μιας χώρας (περίπου 10% στις χώρες της Ευρώπης, 0,75% στην Ελλάδα) αντιμετωπίζουν και ορισμένα κοινωνικά προβλήματα.

Καλούμασθε λοιπόν όλοι, ιδιαίτερα οι νέοι και άνεργοι, να απελευθερώσουμε τις δημιουργικές μας δυνάμεις, να ‘’επιχειρήσουμε’’ συλλογικά και όχι μεμονωμένα ώστε να αποκτήσουν εργασία και να μπορέσουν να επιβιώσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνεργοι, αλλά και όσοι μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά ως σύμβουλοι ή σε άλλη κατεύθυνση στη σύσταση επιχειρηματικών σχημάτων Κ.ΑΛ.Ο. στη χώρα μας.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, σε μια κατάσταση αρκετά δυσμενή για τη χώρα, με τα ποσοστά ανεργίας να βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα για τους νέους/ες, ο αγροτοδιατροφικός τομέας είναι το πρόσφορο έδαφος για την άμεση δραστηριοποίηση, ώστε νάχουμε άμεσα ορατά αποτελέσματα.

Η συγκυρία είναι ευνοϊκή, καθότι υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα (Ν. 4430/2016). Είναι στο χέρι μας η απόδοση της εφαρμογής με παρατηρήσεις, προτάσεις ή και ενστάσεις για παραπέρα βελτίωση, διεύρυνση και διάδοση. Η άμεση λειτουργία περιφερειακών κέντρων στήριξης και προώθησης σχημάτων Κ.ΑΛ.Ο. με ευρύτατη δικτύωση των εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας για την αλληλοϋποστήριξή τους, σίγουρα θα βοηθήσει την όλη προσπάθεια.

Τα κελύφη – κτίρια δεν διαμορφώνουν κοινωνικές σχέσεις, σίγουρα όμως υποβοηθούν στην παραπέρα εξέλιξη και ανάδειξη υπαρχουσών. Σ’ αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να κινηθούμε, συλλογικότητες και Δήμοι, ώστε να ‘’εξασφαλισθεί’’, σε πρώτη φάση, στέγη που θα αποτελέσει τη ‘’θερμοκοιτίδα’’  για όλες τις πειραματικές, μικρές κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, από ανέργους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν τις δικές τους δουλειές.

       ΘΥΜΙΟΣ ΣΑΛΙΑΧΗΣ

       ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΑΛΙΑΧΗ

        Μέλη του δικτύου ΄΄αλληλεγγύη για όλους’’ στα Τρίκαλα