Κλειστοί δρόμοι για μία βδομάδα στα Τρίκαλα

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας
Τρικάλων θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

–  επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (στένωση οδοστρώματος)
προς εκτέλεση εργασιών εκσκαφής – εγκατάσταση του δημόσιου δικτύου
ηλεκτρονικών (εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών) στο πλαίσιο του έργου
”FTTH ΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α”, από τη Δευτέρα 27/11/2023 έως και το Σάββατο
02/12/2023 τις ώρες 07:30 έως 15:30 & 17:30 έως 19:00,

α) Στην οδό Βύσσης και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κυθήρων και
Μεγανησίου (στένωση του ρεύματος κυκλοφορίας προς οδό Μεγανησίου)

β) Στην οδό Σύρου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Καστελορίζου και
Καλύμνου(στένωση του ρεύματος κυκλοφορίας προς οδό Καλύμνου)

γ) Στην οδό Καλύμνου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Σύρου και
Ρόδου(στένωση του ρεύματος κυκλοφορίας προς οδό Σύρου)

δ) Στην οδό Ερέτριας και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Καστελορίζου
και Κερκύρας(στένωση του ρεύματος κυκλοφορίας προς οδό Κερκύρας)

ε) Στην οδό Κερκύρας και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ερέτριας και
Σύρου(στένωση του ρεύματος κυκλοφορίας προς οδό Ερέτριας).