Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης: Υλοποιεί ομάδα γονέων με θέμα «Επικοινωνία στην Οικογένεια»

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης πρόκειται να υλοποιήσει Ομάδα Γονέων με θέμα «Επικοινωνία στην Οικογένεια». Η πρώτη συνάντηση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 21 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Πύλης στις 11:00 π.μ. Συντονίστρια της ομάδας θα είναι η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πύλης Μακρυγιάννη Αικατερίνη, Msc.

Η ομάδα θα έχει βιωματικό χαρακτήρα και οι συμμετοχή θα είναι δωρεάν. Στη συγκεκριμένη ομάδα γονέων θα συμμετάσχουν όσοι γονείς δήλωσαν συμμετοχή στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης. Για τις επόμενες ομάδες γονέων θα ανακοινωθεί νέα περίοδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης, Δ/νση Ερμού 5 ή στο τηλ: 2434350303.