ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ: Η πραγματική δημιουργική απασχόληση

Η περίοδος των αιτήσεων για την απόκτηση αξίας τοποθέτησης Voucher για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών στα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ έφτασε.

Τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΝ, συνεργάζονται με το Εργαστήριο Προπονητικής (www.traininglab.gr) του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 3 δομές υψηλών προδιαγραφών (2 στα Τρίκαλα και μια στην Πύλη) με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους προσφέροντας άνεση ,λειτουργικότητα και ασφάλεια.
ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ σύστημα διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών με αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ τις καλύτερες υπηρεσίες στην δημιουργική απασχόληση των παιδιών και συμμορφώνονται πλήρως με τον Κανονισμό ΕΕ 2019/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (υποκειμένων) που επεξεργάζεται, (Γ.Κ.Π.∆.) καθώς και με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137),  όπου ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ  την ολοκληρωμένη κάλυψη των παιδιών που συμμετέχουν στις δομές μας, του προσωπικού και για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των δομών του μέσω Συμβολαίου Γενικής Αστικής Ευθύνης με την INTERAMERICAN.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ εκπαιδευτικά προγράμματα διαμορφωμένα κατάλληλα για κάθε ηλικία.
ΠΑΡΕΧΟΥΝ αθλητικές, εικαστικές, επιστημονικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ projects κοινωνικής ευθύνης.
ΈΧΟΥΝ πολλά χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας στο χώρο της εκπαίδευσης.
ΚΑΝΟΥΝ πραγματική δημιουργική απασχόληση.

Με σεβασμό στον μοναδικό ρόλο του κάθε γονέα και στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού δημιουργούμε όλοι μαζί δεσμούς ζωής…