Καθημερινοί οι εντατικοί έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας σε πολίτες για την αποφυγή συνωστισμού

Συνεχίζονται καθημερινά οι εντατικοί έλεγχοι του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας στους πολίτες για την αποφυγή σκηνών συνωστισμού, που ίσως επιφέρουν μεγάλες πιθανότητες διασποράς του κορονοϊού.

Ειδικά οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας επικεντρώνονται σε πλατείες, πάρκα και άλλους κοινόχρηστους χώρους, όπου οι Τρικαλινοί μπορούν να συναθροίζονται με σύμμαχο τον καλό καιρό.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπου διαπιστωθεί πως δεν τηρούνται οι αποστάσεις και η τήρηση των μέτρων ασφαλείας μεταξύ των συγκεντρωμένων, επιβάλλονται πρόστιμα με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους Τρικαλινούς, ειδικά σ΄αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία.